OPTOCHTREGLEMENT LICHTSTOET ECKELRADE  13 februari 2018

 

Sinds enkele jaren is bekend geworden dat de politie en gemeente strenge eisen stelt aan deelnemers van optochten. Daarom dit reglement zodat iedereen op de hoogte is van de gestelde eisen van politie, brandweer, gemeente en organisatie.

Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot directe verwijdering uit de optocht door de organisatie zowel de politie.

 1. Alle wagens dienen vanuit de richting Margraten/Klompenstraat de Dorpsstraat in te rijden, en aan te sluiten aan de rest van de stoet.
 2. Bij aankomst zal het optochtnummer door de organisatie aangereikt worden.
 3. Opstellen vanaf 19.00 uur. De brandweer/politie heeft dan tijd om de wagens te controleren, en de startnummers worden uitgedeeld. De optocht zal dan exact om 19.30 vertrekken.
 4. Er kunnen maximaal 25 wagens deelnemen aan de optocht.
 5. Het is ten strengste verboden tijdens de stoet: drukwerken te verspreiden, een verkoop te organiseren, confetti uit te gooien, toeschouwers lastig te vallen, te bevuilen, te kwetsen of hun bezittingen te beschadigen. Indien men zich niet hieraan houdt, zullen alle kosten worden verhaald.
 6. Op de wagen is open vuur verboden in verband met brandveiligheid. Dit geldt ook voor barbecue, fakkels en lampionnen.
 7. Houdt het drankgebruik binnen de perken. Geen alcoholgebruik onder 18 jarigen. Wie voor overlast zorgt wordt direct door de politie verwijderd.
 8. Er mag maximaal 90 dB geproduceerd worden. Er bestaat een grote kans dat de politie controles uitvoert tijdens de optocht.
 9. Er mag alleen maar carnavalsmuziek gedraaid worden tijdens de optocht. Voor en na de optocht is het draaien van muziek niet toegestaan.
 10. Er dienen twee mensen van iedere groep voor de wagen te lopen (Voorzien van lichtgevende/reflecterende hesjes), dit om te verkomen dat kleine kinderen onder de wagen/trekker terecht komen.
 11. Iedere wagen wordt begeleid door iemand van de organisatie. Men dient de aanwijzingen van deze persoon direct op te volgen. Gebeurt dit niet, vindt direct verwijdering van de wagen plaats.
 12. De chauffeur van de wagen dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 13. De chauffeur dient vanzelfsprekend niet onder invloed van alcohol te zijn tijdens de optocht.
 14. Het voertuig dient verzekerd te zijn en de chauffeur dient een geldig verzekeringsbewijs van het voertuig tijdens de optocht bij zich te hebben.
 15. Indien de wagen gebruik maakt van een aggregaat dient er tenminste één brandblusser aanwezig te zijn op de wagen en één op het trekkende voertuig.
 16. De koppeling tussen de tractor en wagen dient goedgekeurd te zijn. Dit wordt gecontroleerd.
 17. Het bevestigen van slepende onderdelen aan wagen of tractor is ten strengste verboden.
 18. Gelieve na ontbinding van de stoet zo snel mogelijk de wagens van de openbare weg verwijderen.
 19. Aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en organisatie dienen direct opgevolgd te worden.
 20. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (materiele) schade/diefstal aan of door derden, zowel voor, tijdens, als na de optocht.
 21. Deelname aan de optocht gebeurt volledig op eigen risico.
 22. Bij inlevering van de startnummers aan het eind van de stoet ontvangt iedere wagen 10 bonnen.